S.S.S

Staj ve Yerinde Uygulama Birimi

1) Zorunlu yaz stajı nedir?

Zorunlu yaz stajı, öğrencilerimizin öğrenimleri süresince edindikleri kuramsal bilgileri uygulama olanağı kazanarak iş hayatındaki ilk deneyimlerini elde ettikleri ve kurumların işleyişlerini tanıma imkânı buldukları bir uygulama sürecidir.

2) Zorunlu yaz stajı ne kadar sürmektedir?

Staj süresi eğitim gördüğünüz bölümün niteliklerine göre farklılıklar gösterebilir. Meslek Yüksekokulu’nda staj zorunluluğu olan tüm bölümlerde staj süresi 30 iş günüdür (Meslek Yüksekokulunda yalnızca Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümünde staj zorunluluğu bulunmamaktadır). Diğer bölümlerde ise zorunlu staj süreleri aşağıdaki gibidir:

 

  • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Otel İşletmeciliği Programı 60 iş günü,
  • Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin işyerinde uygulama zorunluluğu olan bölümlerinde 28 iş günü,
  • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu dışındaki fakültelerde staj zorunluluğu olan bölümlerde 30 iş günü,
  • Enstitü staj zorunluluğu olan yüksek lisans programlarında (Klinik Psikoloji) 30 iş günü,
  • Enstitü staj zorunluluğu olan doktora programlarında (Klinik Psikoloji) 60 iş günü,
  • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun işyerinde uygulama süreleri bölümlerin müfredatına göre farklılık göstermekte olup Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sekreterliğinden takip edilebilir.

3) Zorunlu yaz stajımı kendi bulduğum bir kurumda yapabilir miyim?

Öğrencilerimiz, Zorunlu Yaz Stajı Anketi’ni doldururken “Staj yerimi ben bulacağım” şıkkını işaretlemişlerse kendi buldukları kurum ve kuruluşlarda iş alanlarıyla ilgili olması koşuluyla staj yapabilirler. Bu süreçte öğrencilerden, kurumdan hangi tarihlerde staja kabul edildiklerini belirten resmi bir Staj Onay Formu istenmektedir. Adınıza düzenlenen Staj Onay Formuna, Arelkariyer sistemine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak “Staj” başlığı altında yer alan Staj Onay Formu kısmındaki gerekli adımları tamamlayarak ulaşabilirsiniz.

4) Zorunlu yaz stajı belirtilen tarihlerden daha önce veya sonra yapılabilir mi?

Zorunlu yaz stajı, müfredatınızda belirtilmiş olan ve Arelkam’ın sene içerisinde duyurusunu yaptığı tarih aralığında yapılır. Bu sebeple zorunlu yaz stajı süresi ve zaman aralığı üzerinde bir değişiklik yapılamaz.

5) Yurt dışında veya şehir dışında staj yapabilir miyim?

Zorunlu yaz stajınızı, firmayı kendiniz bulmanız şartı ile şehir dışında veya yurt dışında yapabilirsiniz. Fakat ikinci öğretim öğrencisi olup, dönem içinde staj yapmak isteyen öğrenciler yalnızca İstanbul içinde staj yapabilirler.

6) Zorunlu yaz stajını hâlihazırda çalışmakta olduğum kurumda yapabilir miyim?

Çalışmakta olduğunuz kurumun faaliyet alanı öğrenim görmekte olduğunuz bölüm ile ilgili ise zorunlu yaz stajınızı aynı kurumda yapabilirsiniz.

7) Zorunlu yaz stajı yaparken ücret alınmakta mıdır?

Okulu tarafından sigortası yapılmış tüm stajyerlere, okulu, bölümü, stajının zorunlu ya da gönüllü olması fark etmeksizin stajyer ücreti ödenmesi zorunludur. Staj ücreti, asgari ücretin net tutarı üzerinden oransal olarak hesaplanmaktadır. Bu net ücrete AGİ dâhil değildir. Staj ücreti en az net asgari ücretin %30’u kadardır.

8) Zorunlu yaz stajı süresince sigorta yapılmakta mıdır?

Zorunlu yaz stajı yapacağınız süre içerisinde sigortanız ile ilgili işlemler kanunlarda belirtildiği şekilde Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Sigortanızın zamanında yapılabilmesi için Staj Onay Forumu’nun stajın başlama tarihinden en az 10 gün öncesinde Arelkam ofislerine teslim edilmesi gerekmektedir.

9) Zorunlu yaz stajı ikiye bölünebilir mi?

Zorunlu yaz stajı ikiye bölünemez. Stajınızı, başladığı tarihten itibaren aralıksız olarak devam edip bitirmeniz gerekmektedir.

10) Açıklanan zorunlu yaz stajı yerimi değiştirmem mümkün mü?

Staj yerinin Arelkam tarafından bulmasını isteyen öğrencilerimizin staj yerleri beyan edildikten sonra herhangi sebepten bu staj yerlerini değiştirmeleri mümkün değildir. Başka bir kurumda yapılan staj Komisyon tarafından onaylanmaz ve bu stajların sigorta işlemleri yapılamaz.

11) Zorunlu yaz stajı yapacağımı beyan ettiğim tarihleri değiştirmem mümkün mü?

Sigorta işlemleriniz zorunlu yaz stajına başlayacağınızı beyan ettiğiniz tarihlere göre yapıldığından staj tarihini Staj Onay Formu’nu teslim etmeden önce değiştirmeniz gerekmektedir.

12) Yatay / dikey geçiş öğrencisiyim. Geldiğim üniversitede yaptığım staj kabul edilir mi? Staj yükümlülüğüm nedir?

Yatay veya dikey geçişle üniversitemize gelen öğrencilerin geldikleri üniversitede yaptıkları stajlar, bölümlerine ait staj yönergesinde beyan edilmeleri halinde kabul edilir. Bu stajların kabul edilmesi için geldikleri üniversiteden alacakları staj yaptıklarını gösterir bir belgeyi (transkript) Fakülte / Yüksekokul Kurulunda değerlendirilmek üzere Fakülte / Yüksekokul Sekreterliğine teslim etmeleri gereklidir.

13) Staj defteri kabul süreci nasıl işlemektedir?

Staj defterleri, stajın yapıldığı yazı takip eden güz yarıyılında Arelkam tarafından toplanır ve Staj Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır. Beyan edilen staj süresi ile staj defterinde belirtilen staj süresi arasında çelişki olması veya staj defterinin Staj Komisyonu tarafından yetersiz görülmesi durumunda öğrencilerin stajı kabul edilmez.

14) Staj sonuçları ilan edildiğinde listede ismim yoksa ne yapmalıyım? Staj yaptığımı beyan ettiğim süre ile kabul edilen süre farklı ise ne yapmalıyım?

Staj sonuç listesinde ismi olmayanlar veya beyan ettiği süre ile kabul edilen süre farklı olan öğrencilerimizin Arelkam ofislerine başvurarak bilgi almaları gerekmektedir. Olası nedenler; staj defterinin reddedilmesi, eksik görülmesi, postada kaybolması vs. olabilir.

15) Cumartesi günleri çalışma zorunluluğu var mıdır?

Staj yaptığınız kurum cumartesi günleri tam gün çalışıyor ise sizin de o gün çalışmanız zorunludur. Burada dikkat edilmesi gereken husus kurumunuzun tam gün çalışıyor olmasıdır. Kurumunuzda cumartesi günleri yarım gün çalışılıyorsa bu çalışmalar staj sürenizden sayılamayacağı için bugünlerde çalışmanız konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır.

16) Staj yaptığım kurum cumartesi günleri öğlene kadar çalışmakta. Bu durumda cumartesi günleri 30 iş günü olan staj süresine dâhil edilebilir mi?

Arife günleri ve cumartesi günleri gerçekleştirilen yarım günlük çalışmalar staj süresinden sayılamayacağı için toplam staj süresine dâhil edilmemektedir.

17) Staj esnasında günlük çalışma süresi kaç saattir?

Staj yapmakta olduğunuz kurumun günlük çalışma süresi kadar kurumda bulunmanız gerekmektedir.

İş Kanuna göre haftanın 6 günü çalışılması halinde yemek molaları ve ara dinlenmeleri hariç günlük çalışma süresi 7,5 saattir. Cumartesi günü çalışılmaması halinde bu süre haftanın diğer çalışma günlerine eklenir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir.

18) Staj esnasında raporlu olunan günleri tamamlamak gerekli midir?

Stajınız süresince devamsızlık hakkınız bulunmamaktadır. Ancak tam teşekküllü özel hastanelerden veya devlet hastanelerinden alacağınız istirahat raporundaki gün sayısı kadar iş gününü staj sürenizin sonuna ekleyerek stajınızı tamamlamanız mümkündür. Staj süresi boyunca, toplam staj iş gününün %20’sini aşmayacak şekilde raporlu olan süreler staj süresinin sonuna dâhil edilir. Rapor alan öğrencilerin staj bitiş tarihlerinin Arelkariyer sistemindeki tarihle farklılık göstermemesi için öğrencilerin, rapor aldıkları tarihte kaç günlük rapor aldıklarına dair bilgiyi Arelkam ofislerine bildirmeleri gerekir.

19) Staj süresince kaç gün devamsızlık yapılabilir?

Staj yaparken devamsızlık hakkınız bulunmamaktadır. Staj yaptığınız kurumun da aynı şekilde size izin verme hakkı bulunmamaktadır. Staj onay formunuzda belirtmiş olduğunuz süre boyunca staj yerinizde olmanız gerekmektedir.

20) Herhangi bir olumsuzluk durumunda staj yeri değiştirilebilir mi? Böyle bir durumda staj yeri değişikliği için neler yapılmalıdır?

Staj yapılan kurumdan kaynaklanan İş Kanunu’na aykırı veya etik kurallara uygunsuz olan durumlarda Arelkam ofislerine dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Dilekçenin Staj Komisyonu tarafından değerlendirilip sebebin geçerli bulunması neticesinde mevcut staj iptal edilerek staj işlemleriniz yenilenir.

21) Gönüllü olarak staj yapılabilir mi? Gönüllü staj süresi ne kadardır? Gönüllü staj yapmak için nasıl bir süreç izlenmelidir?

Gönüllü staj yapmak isteyen öğrencilerin okudukları bölümde staj zorunluluğu var ise öncelikli olarak zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Gönüllü ve zorunlu stajların izlenen süreç açısından bir farkı bulunmamaktadır. Gönüllü staj yapacak olan öğrencilerin de Staj Onay Formlarını belirtilen süreler dâhilinde Arelkam ofislerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Zorunlu ve gönüllü staj arasındaki tek fark; gönüllü staj yapan öğrencilerin staj defteri doldurma zorunluluğunun bulunmamasıdır. Dört yıllık lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler en erken ikinci sınıfın yaz döneminde, iki yıllık ön lisans programlarında okuyan öğrenciler ise en erken birinci sınıfın yaz döneminde gönüllü stajlarına başlayabilmektedirler. Belirtilen sürelerden önce öğrencilerimiz için staj sistemi açılmadığından sigorta işlemleri gerçekleştirilememektedir.

Gönüllü staj yapan öğrencilerimizin sigorta işlemleri, kanunun belirttiği sınırlar çerçevesinde üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

22) Staj defterimi nasıl doldurmalıyım?

Staj defteri, mavi veya siyah kalem kullanılarak el yazısı ile doldurulmalıdır. Firma kaşesi ve yetkili imzaları bulunan alanlar eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. Staj defterinde fotoğrafınız yer almalıdır. Staj defteri, Arelkariyer sistemi üzerinden indirilerek sıkıştırılmış dosya haline getirilmelidir. Staj defterine spiral veya delme işlemi yapılmamalıdır.

23) Staj defterimi nasıl alabilirim?

Staj defterinizi; arelkariyer.arel.edu.tr adresine öğrenci girişi yaptıktan sonra “Staj” başlığı altında bulunan “Staj Durumu” kısmından staj defterinizi pdf dosyası olarak indirerek, istediğiniz yerden çıktısını alabilirsiniz. Staj defteri, Arelkariyer sistemi üzerinden indirilerek sıkıştırılmış dosya haline getirilmelidir. Staj defterine spiral veya delme işlemi yapılmamalıdır.

24) Sigorta Giriş Bildirgemi nasıl alabilirim?

Sigorta Giriş Bildirgenizi; arelkariyer.arel.edu.tr adresine öğrenci girişi yaptıktan sonra “Staj” başlığı altında bulunan “Staj Durumu” kısmından Sigorta Giriş Bildirgenizi pdf dosyası olarak indirerek, istediğiniz yerden çıktısını alabilirsiniz.

25) Staj defterimde yetkili imzası ve firma kaşesi olmak zorunda mı?

Staj defterinizde yetkili imzası ve firma kaşesi kesinlikle olmak zorundadır. Yetkili imzası bölümünü, staj sürecinde sizi görevlendiren bir üst yetkili imzalayabilir.

Bu kısmında yer almayan sorularınız için Bize Sorun alanından yeni kayıt açarak veya ArelKAM ofislerine gelerek bilgi alabilirsiniz.