Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi ArelKAM, İstanbul Arel Üniversitesi’nin öğrenci ve mezunlarına profesyonel gelişim desteği sağlayan merkezidir. Öğrencilerin üniversiteye girişlerinden itibaren seminer ve sertifika programları ile danışmanlık faaliyetleri yürüterek kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlar. Ayrıca öğrencileri iş hayatına hazırlamak ve mezunlarına en uygun iş imkânlarını sağlayabilmek adına özel sektör ve kamu ile pek çok alanda işbirliği faaliyetleri yürütür.

Vizyon

İstanbul Arel Üniversitesi, tüm öğrencilerine ulaşan ve her bir öğrenci için en doğru kariyer planını yapan, uluslararası alanda faaliyet gösterebilecek kadar donanımlı ve yetkin öğrenciler yetiştirerek Türkiye’nin en etkin kariyer merkezi olma hedefini taşımaktadır.

Misyon

Eğitime ve gelişime kendisini adamış kapsamlı bir kariyer merkezi olarak ArelKAM’ın misyonu, öğrencilerinin ve mezunlarının akademik birikimlerinin arttırılmasına, kişisel bilgi ve yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamaktır.

Hedefler

  • Tüm öğrenci ve mezunlar ile kişisel, mesleki ve akademik karar verme gibi konularda ayrılmaz ve yaşam boyu süren bir süreç olan kariyer gelişiminde işbirliği halinde olmak,
  • Tüm öğrenci ve mezunlara bireysel yetenekleri, ilgi alanları ve değerlerine dayalı seçeneklerin keşfedilmesinin öğretildiği destekleyici, güvenli, duyarlı ve saygılı bir ortam oluşturmak,
  • Tüm unsurları ile ilgili ve etkin bir hizmet sunulduğundan emin olmak,
  • Sürekli değişen bir çevre içerisinde kariyer keşfini destekleyen gerekli insan, teknoloji ve bilgi kaynaklarının sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak,
  • Öğrencilerimize kendi alanları ile ilgili işletmelerde staj olanağı sağlamak, iş arama ve işe giriş süreçlerinde destek vermektir.