Kariyer Elçileri Takımı

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK BİRİMİ

Kariyer Elçileri Takımı

 

Kariyer Elçileri Takımı (Arelket) Kimdir?

 

Kariyer Elçileri Takımı, İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek üzere Arelkam ile İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa yürüttüğü bir programdır. Kariyer Elçisi olarak faaliyet gösteren öğrenciler akranlarına rehberlik yapma, kariyer gelişimlerinde rol model olma, mesleki çabalarında başarılı olmaları için akranlarını cesaretlendirme ve kaynaklar bulma gibi konularda destek faaliyetlerde bulunurlar.

 

Profesyonel Kariyer Elçileri Takımı (PROKET) Kimdir?

 

Profesyonel Kariyer Elçileri, İstanbul Arel Üniversitesi Fakülteleri ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri arasından Arelkam tarafından seçilip bir yıl boyunca Kariyer Elçisi olarak görev almış öğrenciler arasından seçilerek ikinci yılda projede devam eden deneyimli kariyer elçilerinden oluşur.

 

Arel KET’ler ve PROKET’ler Nasıl Faaliyet Gösterir?

 

KET’ler ve PROKET’ler haftalık çalışma saatleri doğrultusunda Arelkam ofislerinde destek faaliyetlerinde bulunurlar. Bunun yanı sıra her üye kendi bölümü ve akran çevresinde Kariyer Merkezinin bir temsilcisi olarak faaliyet gösterir. Aylık toplantılara katılarak geribildirimleri iletir ve takımın gelişmesi için önerilerde bulunurlar. Etkinlikleri zenginleştirmek üzere bilgi toplar ve öneriler getirir. Kariyer Merkezi etkinliklerinde ders programları doğrultusunda bulunarak sorumluluk alır. Kariyer Merkezi tarafından yayınlanmakta olan dergi ve bültenlere içerik hazırlanmasında görev alır.

 

KET’lerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 

Kariyer Elçileri;

 

 • Ders programlarının müsait ligi doğrultusunda haftada 2 saat Kariyer Merkezi etkinlik ve projelerine destek verirler.
 • Akranlarına özgeçmiş ve ön yazı hazırlama desteği vermek üzere Kariyer Merkezi ofislerinde görev alırlar.
 • Merkezimize iletilen iş ilanlarının paylaşılmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirirler.
 • Aylık KET toplantılarına katılırlar.
 • İşveren ve mezunlarla iletişime geçerek açık pozisyon güncellemelerini gerçekleştirirler.
 • Kariyer Merkezinin seminer, konferans ve kariyer fuarı gibi etkinliklerinde aktif rol alarak merkeze destek verirler.
 • Kariyer Merkezi faaliyetlerinin akranlarına duyurulmasını sağlarlar.
 • Eğitim amaçlı gerçekleştirilen iş yeri gezilerine rehberlik ederler.
 • Kendi staj programlarını yürüten kurumlarla irtibat halinde olarak kurumların güncel duyurularını akranlarıyla paylaşırlar.
 • Merkezimizce yayınlanan Bülten ve Dergilerin içeriğine katkıda bulunurlar.

 

 

PROKET’lerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 

Eğitim amaçlı gerçekleştirilen iş yeri gezilerini planlar ve rehberlik ederler.

 

 • Akranlarına özgeçmiş ve ön yazı hazırlama desteği vermek üzere Kariyer Merkezi ofislerinde görev alırlar.
 • Aylık PROKET ve KET toplantıları planlarlar.
 • KET’lere mentorluk yaparlar.
 • Menteşeleriyle minimum 2 haftada bir olacak şekilde görüşme planlayarak gelişimlerini takip ederler.
 • Her toplantı sonrası toplantı tutanağı tutar ve Kariyer Merkezi’ne mail ortamında gönderirler.
 • KET’lerin iş planlamalarını yaparlar.
 • Merkezimizce yayınlanan bülten ve dergilerin içeriğini belirlerler hazırlık sürecini yürütürler.

 

Kariyer Elçisi Olmanın Avantajları Nelerdir?

 

Kariyer Elçileri;

 

 • Özgeçmiş oluşturma, ön yazı hazırlama, teşekkür ve motivasyon mektubu yazma gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler.
 • Profesyonel koçluk alarak bilinçli bir kariyer yolu üzerinde eğitimlerine devam ederler.
 • Kariyer günlerinde işverenler ile birebir görüşme önceliğine sahip olurlar.
 • Stajyerlik ve iş arama konusundaki becerilerini geliştirebilirler.
 • Akranlarıyla kaliteli bir iletişim sağlarlar.
 • Profesyonel imaj, takım çalışması ve liderlik yetkinliklerini geliştirirler.
 • Henüz öğrenciyken bir profesyonel çevre edinirler.
 • Başarılarını Arelkam tarafından verilen referans mektubu ile profesyonel hayatlarına taşıyabilirler.

 

Profesyonel Kariyer Elçisi Olmanın Avantajları Nelerdir?

 

Profesyonel Kariyer Elçileri;

 

 • Profesyonel koçluk alarak bilinçli bir kariyer yolu üzerinde eğitimlerine devam ederler.
 • KET’lere mentorlük yaparak yöneticilik ve ekip yönetimi becerilerini geliştirirler.
 • KET’ler ve aralarında toplantı gerçekleştirerek; toplantı planlama, toplantı yönetimi gibi konularda bilgi edinirler.
 • Kariyer Günleri etkinliğinde planlama sürecine dâhil olarak sorumluluk alırlar ve organizasyon planlama becerilerini geliştirirler.
 • Henüz öğrenciyken bir ekip ortamında çalışarak iş deneyimi elde ederler.
 • Bülten hazırlanması sürecine aktif rol alarak yazın ve yayın konusunda bilgi edinirler.
 • Başarılarını Arelkam tarafından verilen referans mektubu ile profesyonel hayatlarına taşıyabilirler.

 

KET ve PROKET Programlarına Üyelik Başvuruları Nasıl Olacaktır?

 

KET programına başvurular her akademik yıl için web sayfasında duyurulacak başvuru tarihleri arasında web sayfasında yayınlanan başvuru formu ile online olarak veya Arelkam ofislerinde bulunan başvuru formları doldurularak gerçekleştirilmektedir.

 

KET olarak 1 yıl aktif görev alan öğrencilerimiz Kariyer Merkezi tarafından yapılan mülakatlar sonucunda ikinci yıl programa PROKET olarak devam edebilirler.

 

KET ve PROKET’lerde Olması Gereken Özellikler

 

 • İstanbul Arel Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarının 2. veya 3. sınıf öğrencisi olmak,
 • Takım çalışmasını sevmek,
 • Kariyer Merkezi ve Kariyer Elçileri Takımının yararına hizmet etmek,
 • Etkili iletişim kurabilmek,
 • Zamanını yönetmede başarılı olmak,
 • Akranları ve çalışanlara yararlı geribildirimler verme ve almaya açık olmak,
 • Öğrenmeye istekli, coşkulu ve yeni fikirlere açık olmak,
 • İşverenler ve mesleki fırsatlara açık ve ilgili olmak.

 

Verilecek Eğitimler Nelerdir?

 

Kariyer Elçilerine;

 

 • Beden Dili,
 • Etkili iletişim,
 • Takım Çalışması ve Liderlik,
 • Bireysel Kariyer Yönetimi,
 • Network Oluşturma,
 • Hedef Belirleme,
 • Etkili Sunum Teknikleri,
 • Özgeçmiş ve Ön yazı Hazırlama,
 • İş Arama, Mülakatlara Hazırlık ve Profesyonel İmaj eğitimleri verilecektir.

 

Profesyonel Kariyer Elçilerine;

 

 • Mentorluk,
 • Toplantı Yönetimi,
 • Özgeçmiş Danışmanlığı Verme Eğitimi,
 • İş Planlama ve Delege Etme,
 • İş Arama Becerileri Eğitimi.

 

Kariyer Elçilerinin Gözetim ve Destek Süreci Nasıl Olacaktır?

 

KET’lere ilk oryantasyonları Kariyer Merkezi tarafından verilir. Daha sonra KET’ler ilgi alanları ve kişilik yapılarına göre mentorlük alacakları PROKET’ler ile eşleştirilir. PROKET’ler ve Kariyer Merkezi danışmanlarının gözetiminde ketlerin gelişimleri için çeşitli faaliyetler yürütürler. Kariyer Elçileri Proje süresince Kariyer Merkezi Danışmanları tarafından çeşitli eğitimlere tabi tutularak gelişimleri sürekli desteklenir.

 

KET’lerin performansları yarıyıl sonlarında değerlendirilir. Değerlendirme Kariyer Merkezi yetkilileri tarafından ve PROKET’lerin değerlendirmesi şeklinde gerçekleştirilir.

 

KET ve PROKET Üyeliğinden Ayrılma ve Üyelikten Çıkarılma Koşulları Nelerdir?

 

 • Elçilerin zorunlu haller dışında yarıyıl sonlarında üyelikten kendi istekleri ile gerekçe göstermeden ayrılabilir. Üyelikten ayrılan öğrenciden sonraki yarıyıl faaliyetleri için yerine aday göstermesi beklenmektedir.

 

Elçilerin;

 

 • Aylık toplantılara mazeret bildirmeksizin iki kere üst üste katılım göstermemeleri halinde,
 • Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunmaları halinde,
 • Disiplin Kurulu soruşturması sonucu uyarı veya ceza almaları durumunda,
 • Arelkam tarafından verilen görevlerin aksatıldığı veya yerine getirilmediğinin tespiti halinde,
 • Görevi kötüye kullanma gibi durumlarda üyeliklerine son verilir.
 • Herhangi bir sebeple üyelikten ayrılan veya üyelikten çıkarılan üye yeniden proje kapsamına dâhil edilmez ve Arelkam etkinliklerinde görev alamaz.
 • Öğrencinin mezuniyeti durumunda üyelik kendiliğinden sona erer.
 • Mezuniyet dışında üyeliği sona eren öğrencilere referans mektubu verilmez.

 

Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?

 

Kariyer Elçileri aylık olarak toplanarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi ve öneri paylaşımında bulunur. Aylık değerlendirme toplantılarını yöneten moderatörün önderliğinde gelişme noktaları tespit edilir ve aksiyonlar planlanır. Bir sonraki toplantıda hedeflenen aksiyonlar ile ilgili çıktılar değerlendirilir.

 

PROKET’ler ise danışmanlar ve KET’lerin geri bildirileri ile değerlendirilirler.