Danışmanlık

MEZUN İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Mezun İlişkileri Birimi’nde Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin üniversite sonrasında ihtiyaç duyacağı akademik ve kişisel gelişim süreçlerinde;

İş arama ve girişimciler için network oluşturma eğitimleri,

CV Hazırlama Teknikleri,

Mülakat Teknikleri,

Kariyer Danışmanlığı,

İstihdam olanakları ve istihdam süreci gibi konularda danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.